...แว่วเสียงเพลง วรรธนา

เสียงที่คุ้นหู

เธอร้องกล่อมลูก

ฉันอยากนอน

 

Comment

Comment:

Tweet

กล่อมลูกนะ
ไม่ใช่กล่อมพ่อ
tongue